نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

تماس با ما

 

جهت تماس با واحد پشتیبانی می توانید از طریق شماره تلفن های زیر و یا فرم رو برو استفاده کنید.

تلفن ثابت : ۰۵۱۳۲۷۱۸۶۷۲

همراه ۱ : ۰۹۳۰۴۰۲۳۱۵۱

همراه ۲ : ۰۹۳۰۵۴۰۰۳۵۲

سامانه پیامک : ۵۰۰۰۱۳۳۳۶۴۰۲۰۶

ایمیل : info@payamtec.ir