تعرفه ها

تعرفه پیامک خطوط مختلف در سامانه پیام تک

 قیمت ها همگی به ریال میباشند

تعرفه پیامک در پنل ویژه

95

تعرفه پیامک در پنل رایگان

120

تعرفه خطوط اختصاصی (جهت آگاهی از قیمت دقیق به پنل مراجعه کنید)

tarrif-line